Bc. Milan Zelený

ergoterapeut v kutnohorské nemocnici, zastupitel Středočeského kraje

Pracuji jako ergoterapeut v místní nemocnici a zastupitel Středočeského kraje. Zdraví každého z nás je to nejcennější, co ve svém životě máme. Z tohoto důvodu potřebujeme v Kutné Hoře dostatek kvalitních lékařů a dostupnou zdravotní péči.

Přál bych si pro nás zdravé město, které podá pomocnou ruku každému, kdo ji zrovna potřebuje.

Mými osobními priority pro naše město je podpora a zajištění následujících služeb:

  • Terénní sociální služby

Přeplněné kapacity a přetížení personálu ve zdravotnických a sociálních službách bohužel v současné době neumožňují osobní přístup k pacientům a klientům. Stává se, že pacient či klient nutně nepotřebuje hospitalizaci nebo umístění do domova seniorů, ale jiná péče v místě jeho bydliště není k dispozici. Proto podporujeme, aby obec při plánování zdravotní a sociální péče vždy brala v úvahu i dostupné pečovatelské služby nebo domácí zdravotní péči. Zároveň podporujeme maximálně možný osobní přístup.

  • Bezbariérové kontaktní místo

Ve spolupráci se Středočeským krajem zřídíme bezbariérové Kontaktní místo Pomoci seniorům a zdravotně postiženým. V Kontaktním místě senioři i postižení naleznou pomoc, podporu a zapojení v nejrůznějších oblastech. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu jejich života, udržet je aktivní a společenské. Kontaktní místo působí také preventivně v oblasti sociálního a profesního vyloučení.


Celý život žiji v Kutné Hoře, kde také v současné době působím jako člen Komise pro bezpečnost. Absolvoval jsem zdravotnické lyceum v Kolíně a poté získal bakalářský titul v oboru - ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde v současné době pokračuji v dálkovém navazujícím magisterském studiu. Ve své bakalářské práci jsem zpracoval případovou studii pacientky s onemocněním schizofrenie v období hospitalizace.