Mgr. Bc. Vít Šnajdr

ředitel ZŠ, uvolněný místostarosta Kutné Hory

Dlouhou dobu jsem pracoval ve školství, naposledy jako ředitel základní školy Kamenná stezka. Mimo další agendu mám právě oblast školství a sportu na starosti i ve své současné pozici místostarosty.

Mou vizí je, aby Kutná Hora byla plná mladých vzdělaných lidí, kteří žijí zdravým životním stylem. I proto považuji investici do vzdělávání za nejlepší možnou, kterou může město udělat.

Mými osobními prioritami pro naše město je podpora a zajištění následujících služeb:

  • Mateřské školy

Navýšením kapacity mateřských škol na potřebnou úroveň zajistíme dostupnost předškolní docházky pro všechny obyvatele Kutné Hory. Budeme aktivně pracovat na modernizaci jejich prostor a zařízení zejména prostřednictvím získávání financí z dotačních titulů. Podpoříme i vznik dalších dětských skupin s rozmanitým zaměřením.

  • Školství

Ve spolupráci s Eduzměnou dokončíme transformaci kutnohorského školství a připravíme koncepci vzdělávání pro další dekádu. Naším cílem je , aby Kutná Hora disponovala kvalitními rovnocennými školami, které vzájemně spolupracují a zároveň aktivně spolupracují i se všemi dalšími subjekty neformálního vzdělávání. Cílem je, aby v našem městě děti chodily do škol rády a s nadšením se vzdělávali. S tím souvisí i rozšíření aktivit studentského parlamentu a jeho aktivní zapojování do městského participativního rozpočtu Panuj Hoře.

  • Sport

Se vzděláváním velmi úzce souvisí problematika sportu. Školství a sport je třeba spojovat přes sportování mládeže. Proto budeme podporovat zejména sportovní oddíly, které pracují s mládeží a chtějí aktivně spolupracovat se školami. Ke sportování jsou třeba kvalitní sportoviště. proto se budeme soustředit na dokončení úprav okolí Klimešky, rekonstrukcí venkovních hřišť Na Průmyslováku a za školou Jana Palacha a investic do plaveckého bazénu.


Narodil jsem se v roce 1972 v Kutné Hoře, kde se svojí rodinou žiji dodnes. Vystudoval jsem gymnázium a po maturitě následovně Přírodovědeckou fakultu UK obor učitelství biologie a později jsem při zaměstnání absolvoval Pedagogickou fakultu UHK obor vychovatelství s etopedií. Většinu svého života jsem byl profesí učitel na základních či středních školách a od roku 2011 ředitel ZŠ Kamenná stezka.

Od roku 2018 jsem místostarostou Kutné Hory, v mé gesci je školství, sport, památková péče, kultura, doprava, životní prostředí a dohled nad několika významnými investicemi, jako je rekonstrukce bývalé školy J. A.K omenského, dostavba sportovní haly či rekonstrukce Sankturinovského domu.

Mezi mé zájmy patří samozřejmě sport, stále hraji házenou, ale zároveň již víc jak dvacet let trénuji mládež i dospělé a působím jako funkcionář TJ Sparta Kutná Hora oddíl házené. Dále jsem se více jak čtyřicet let věnoval jízdě na koni, bohužel na tento krásný koníček mi v současné době již nezbývá čas. V minulosti jsem dále hrával softball, futsal a florbal. Dále jsem vášnivým čtenářem, čtu hlavně historické romány a dobrou fantasy literaturu. Historie je mým dalším koníčkem, fascinují mě dějiny Říma a samozřejmě historie Kutné Hory a Českého království. A také rád cestuji jak po Čechách, tak i do zahraničí.